هوزینگ ( Housing ) در اصطلاح به معنای جا یا محفظه است.

شاید بهترین معادل فارسی که در صنعت مکانیک و خودرو برای قطعه حوزینگ یا هوزنگ میتوان نام برد کلمات بودگاه و پوشگر هستند.

در صنعت خودرو و ماشین آلات به محفظه ای که دنده ها و چهارشاخه دیفرانسیل در آن قرار می گیرد هوزنگ یا حوضینگ گفته می شود.

مسکن سازی، وابسته به خانه، زیستگاهی، خانه و مسکن، جای زندگی، چارتاقی، پناهگاه، آلونک، (مکانیک) محفظه، بودگاه، پوشگر، (نجاری) کام (که زبانه در آن جای می گیرد)، مادگی، (بیشتر جمع – پارچه ی تزیینی که روی اسب یا فیل و غیره می انداختند) ستام، روپوش اسب، نمد زیر زین (پارچه ی تزیینی که زیر زین قرار می دهند)، زیر زینی و بطور کلی خانه ها

هوزینگ

هوزینگ یا هوضنگ

هوزنگ چیست؟

درباره هوزینگ

Automotive-Axle-Housing-Assembly

هوزینگ کامیونت الوند

هوزینگ کامل کامیونت الوند و پوسته هوزینگ کامیونت الوند

هوزینگ کامیونت بادسان

هوزینگ کامل کامیونت بادسان و پوسته هوزینگ کامیون بادسان

هوزینگ کامیونت ایسوزو
هوزینگ بادسان