طرز کار موتور دیزل

روش کار موتورهای دیزل در موتورهای دیزل عمل احتراق در محفظه سیلندر(بوش سیلندر) با احتراق سوخت گازوئیل انجام میشود که به موجب آن پیستون از طریق شاطون باعث ، حرکت